Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Sposób załatwiania spraw

Skargi, wnioski, zapytania:

http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=SP11Lodz


Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się za pośrednictwem sekretariatu, gdzie można zasięgnąć szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.


Sekretariat szkoły jest czynny

 • od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30 
 • godziny otwarcia we wtorki tj. 9.00 - 17.00

Sprawy prowadzone przez szkołę:

 1. Obowiązek szkolny:

  • zapisy do szkoły
  • zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny w sekretariacie szkoły
  • ewidencja uczniów
  • arkusze ocen i dzienniki
 2. Sprawy administracyjne:

  • zezwolenia i zwolnienia
  • indywidualny tok nauki, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych - wydaje dyrektor szkoły,
  • wydawanie legitymacji uczniowskich - wydaje sekretariat,
  • wydawanie zaświadczeń, dotyczących realizacji obowiązku szkolnego
  • wydawanie duplikatów,
 3. Postępowanie w sprawach nieletnich:

  • wnioski do Sądu Rodzinnego,
 4. Sprawy kadrowe:

  • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
 5. Sprawozdawczość:

  • raporty,
  • sprawozdania,
 6. Archiwum:

  • akta osobowe pracowników,
  • arkusze ocen
  • dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,
  • protokoły Rady Pedagogicznej ,
  • protokoły Rady Rodziców,
  • księga zarządzeń Dyrektora Szkoły

Dokumenty do pobrania:

 1. Podanie o przyjęcie dziecka do szkoły
 2. Zasady wydawania duplikatów dokumentów
  - wniosek o wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej
  - wniosek o wystawienie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły
 3. Wniosek o zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
odpowiada: Joanna Krajewska
data: 25-05-2020
data: 25-05-2020
data: 25-05-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 25-05-2020 - Edycja treści
 • 30-04-2020 - Edycja treści
 • 13-09-2016 - Edycja treści
 • 19-11-2015 - Edycja treści
 • 26-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 05-03-2014 - Edycja treści
 • 20-05-2013 - Edycja treści
 • 02-07-2012 - Edycja treści
 • 05-08-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 540